Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 

Alpinbud Jolanta Zając
ul. Norwida 6
77-400 Złotów
email: sklep@sklep.alpinbud.pl
tel.: 67 348 28 91

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów) 

..........................................................................................................

Numer telefonu i adres e-mail konsumenta

.......................................................................................................... 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu, ilość towaru, cena:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Numer zamówienia, numer faktury lub paragonu:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Data zawarcia umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

Nazwa banku i numer rachunku na który ma być zwrócona płatność:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 


Z poważaniem

.....................................

 

Promocje

Producenci

Alpinbud
Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie