Formularz reklamacji towaru

 

Alpinbud Jolanta Zając
ul. Norwida 6
77-400 Złotów
email: sklep@sklep.alpinbud.pl
tel.: 67 348 28 91

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów) 

...................................................................................................................

Numer telefonu i adres e-mail konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

 

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt (nazwa, ilość, cena, numer zamówienia, numer faktury lub paragonu)

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
Z poważaniem


..................................... 


*niepotrzebne skreślić

Promocje

Producenci

Alpinbud
Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie