Formularz reklamacji świadczenia usług

Alpinbud Jolanta Zając
ul. Norwida 6
77-400 Złotów
email: sklep@sklep.alpinbud.pl
tel.: 67 348 28 91

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.............................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.............................................................................................................

Numer telefonu i adres e-mail konsumenta (-ów)

.............................................................................................................

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznąNiniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych
 *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu www.sklep.alpinbud.pl składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Opis problemu:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z poważaniem

.....................................
 
*niepotrzebne skreślić

Promocje

Producenci

Alpinbud
Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie